Умови згоди

Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, які уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, які є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://hyogo.ua .

Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://hyogo.ua/ та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://hyogo.ua /, приймають умови цього Договору про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються за допомогою Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://hyogo.ua/ у відповідному розділі кнопки “КУПИТИ” означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, що прийняв до виконання умови Договору публічної оферти, наведених нижче.

1.2. Договір публічної оферти публічний, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку КУПИТИ, яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, за необхідності, застосовують законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://hyogo.ua/, та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайт https://hyogo.ua/, направлений невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

 «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції , зображення якого розміщено на Веб-сайті https://hyogo.ua/, шляхом додавання його до віртуального кошика та відправлення Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), з приводу придбання якого на Веб-сайті https://hyogo.ua/ розміщена пропозиція Продавця.

 «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа -підприємець, згідно з чинним українським законодавством, яке відвідало Веб-сайт https://hyogo.ua/ і має намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець , згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://hyogo.ua/ мають намір його продати.

 «Замовлення» - оформлена та розміщена на веб -сайті https://hyogo.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

«Законодавство» – встановлені українським чи міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Суттєвий недолік Товару» – недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільової мети, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://hyogo.ua/, а Покупець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором, придбати Товар та сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець гарантує, що товар не передано в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього немає жодних прав третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або уявною угодою або проголошенням, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень відповідно до вимог чинного законодавства України  та зобов'язується нести відповідальність за порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору;

виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;

передати Покупцю Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб- сайту https://hyogo.ua/, оформленому Замовленням та умовами цього Договору;

перевірити якісні та кількісні характеристики Товару при упаковці на складі;

повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування цього договору.

4.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

Суб'єкт господарювання з-поміж осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті https://hyogo.ua/ Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.*

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

ознайомитись з інформацією про Товар, розміщений на Веб-сайті https://hyogo.ua/

при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, переконатися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі виявлення пошкоджень або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх у акті, який разом із Покупцем має підписати особу, яка здійснила його доставку Покупцю.

5.2. Покупець має право:

оформити замовлення на відповідній сторінці сайту https://hyogo.ua/;

вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. . Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://hyogo.ua/ шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки “В кошик!” або зробивши замовлення електронною поштою або за телефоном, вказаним у розділі контактів Веб-сайту https://hyogo.ua/.

6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів із моменту його оформлення. Якщо Замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці сайту https://hyogo.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін усіх вибраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик, та ціни доставки, що визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення такими способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок продавця, зазначеного у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку у розмірі 100% підписки).

2) накладним платежем при отриманні Замовлення у представництві служби доставки на території України відповідно до місця здійснення замовлення Товару.

3) Кредитною карткою наступного типу:

Visa

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://hyogo.ua/ у відповідному розділі кнопки «КУПИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic , Maestro.

УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто. Порядок оплати та одержання вказано на відповідній сторінці Веб-сайту https://hyogo.ua/.

8.2. При доставці Товарів до інших міст України, що виконується іншими Службами доставки (далі Компанія-перевізник) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компанія-перевізник.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника або у витратній накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару  Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній та оплаченій Покупцем, у комплектності згідно специфікації цього Товару та у належному (робочому) стані та якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем у заявці чи відмові Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці кур'єром Компанії-перевізника, Товар повертається до торгового центру відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника розраховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, надісланого на e-mail: abracadabra.tehnika@gmail.com із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернені кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може дізнатися за контактними даними у розділі Контакти. 9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, за винятком дня купівлі, якщо більш тривалий термін не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернення» з урахуванням правил та умов перевізника чи кур'єра, які діють на території України відповідно до місця отримання Товару.

9.3. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків Покупець зобов'язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт має бути підписаний Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару або Продавця. По можливості недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитись про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на сайті https://hyogo.ua/. 9.4. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та повної комплектності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дня її отримання. За суперечками у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

10.3. Усі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним та процесуальним правом.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями чи обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору , що носить непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, спричинені аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіцівимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезазначених обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс- обставин. . Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, необхідний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання за перерахованими обставинами.

11.4. Якщо в силу обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки. .

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно для виконання його Замовлення (надсилання повідомлення Продавцю про замовлення Товару, відправлення рекламних повідомлень тощо).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://hyogo.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір та обробку власних персональних даних у таких цілях: що стають відомими будуть використовуватись у комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, відправлення телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Веб-сайту https://hyogo.ua/.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві вправі надсилатися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилатися SMS-повідомлення, телефонувати на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право проводити обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (при необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених) цілей, а також за обов'язковим запитом компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, відправивши її на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації.